Kontroll + Struktur

Vi skapar inte tillväxt. Men genom bättre kontroll hjälper vi till att bygga välmående, hållbara och starka företag. Det ger förutsättningar att växa.

= Växtkraft

OM OSS

Vägen till växtkraft

I en snabbt föränderlig värld – där branscher transformeras och ny teknik utvecklas i rasande takt – är anpassningsförmåga en avgörande egenskap. För att kunna fokusera på anpassning, framtidsplaner och visioner krävs dock att andra delar av verksamheten rullar på som vanligt. Där kommer More Control in.

I över 20 år har vi arbetat för att ge företag bättre kontroll, strukturer och processer vad gäller redovisning, lönefrågor, HR, rådgivning och ekonomisk analys. I grund och botten handlar det om att vi vill erbjuda företag utrymme för växtkraft: möjlighet att anpassa sig och utveckla sin verksamhet.

Vårt erbjudande

Se möjligheter, undvik problem

More Control är inte bara vårt namn – det är i grund och botten hela vårt erbjudande. Alla våra tjänster handlar om att ge er bättre översyn över verksamheten, så att ni kan fatta snabbare, bättre och mer välgrundade beslut.

Rådgivning & Analys

Vi erbjuder ständig och tydlig överblick över organisatoriska och ekonomiska frågor för rådgivning och analys vid beslutsarbeten.

Löpande redovisning

Vi handhar företagets löpande bokföring och avstämningar. Vi ombesörjer även kontroll av verifikationer på alla affärshändelser.

Lönehantering

Lönehantering är ett stort och viktigt område med många lagar och regler. Lön är också den enskilt största utgiftsposten för många företag, och en mycket viktig faktor för de anställda. Vi ombesörjer alla delar inom lönehantering.

HR & Personalfrågor

Vi fungerar som support vad gäller hur ert företag arbetar med personal för att främja organisationen, exempelvis med personalförsäkringar, lönesättning, kompetensutveckling och personalvård.

Koncernredovisning

Vi ombesörjer alla moment i arbetet med koncernredovisningar.

Bokslut

Hur har verksamhetsåret gått? Vi hjälper dig att stänga året på ett korrekt sätt.

Testimonials

Vad kunderna säger

”En tillgång på flera plan”

”Tina har nu ansvarat för vår ekonomihantering under fem år. Det innefattar allt från löpande redovisning och lönehantering till förberedelser inför styrelsemöten, årsredovisningar etc. Samarbetet har fungerat smidigt från dag ett och längs vägen har hon förbättrat våra rutiner till ett väl fungerade system som kräver minimal insats från mig som VD. Jag kan i princip helt fokusera på vår huvudaffär, vilket så klart är en tillgång. Vid sidan av detta är Tina en tillgång socialt och är en mycket uppskattad ’medarbetare’ hos oss på More SPACE. De dagar när hon är på plats innehåller alltid extra energi, skratt och lite godare fika…

Jag kan med andra ord varmt rekommendera Tina som konsult, men bara till 80 procent. För under de resterande 20 procenten är hon hos oss!”

Lars Odbjer
VD, More SPACE

 

”Extremt ansvarstagande”

”Efter många års samarbete med Tina så kan jag varmt rekommendera henne. Söker ni en samarbetspartner som är extremt ansvarstagande, har tydlig struktur i sitt arbete och aldrig missar ett viktigt datum så är Tina perfekt. Hon är dessutom en mycket trevlig person som besitter både humor och värme, vilket gör det kul att jobba tillsammans .”

Ingrid Hellgren Sjöberg
VD, Rubrik

”Lösningsorienterad”

”Genom att arbeta med More Control har vi fått en proaktiv, flexibel och lösningsorienterad partner i ekonomiarbetet, och skapat förutsättningar för oss att fokusera på vår kärnverksamhet.”

Adam Lichtneckert
VD och konsult, More PR

More Control AB

TINA ISACSSON
Långe Jans väg 24B
423 40 Torslanda

KONTAKT
E-post: tina@morecontrol.se
Tel: +46 705423420
ORGANISATIONSNUMMER
559001-7959