Kontroll + Struktur

Vi skapar inte tillväxt. Men genom bättre kontroll hjälper vi till att bygga välmående, hållbara, starka företag. Det ger förutsättningar att växa.

= Växtkraft

OM OSS

Vägen till växtkraft

I en snabbt föränderlig värld där branscher transformeras och ny teknik utvecklas i furiös takt behöver företag ställa om snabbt och anpassningsförmåga är en avgörande egenskap. Men för att kunna fokusera på framtidsplaner och visioner krävs att andra saker bara rullar, fungerar. Därför finns More Control. I över 30 år har vi arbetat för att ge företag bättre kontroll, strukturer och processer vad gäller redovisning, löneekonomi, HR, rådgivning och ekonomisk analys. Men i grund och botten handlar det om att vi vill erbjuda företag utrymme att fokusera på att utveckla sin verksamhet och anpassningsförmåga. Vi kallar det växtkraft.

Vårt erbjudande

Se möjligheter, undvik problem

More Control är inte bara vårt namn – det är i grund och botten hela vårt erbjudande. Alla våra tjänster handlar om att ge er bättre översyn över er verksamhet. Så att ni kan fatta snabbare, bättre och mer välgrundade beslut.

Rådgivning & Analys

Genom ständig och tydlig överblick över organisatoriska och ekonomiska frågor erbjuder vi rådgivning och analys vid beslutsarbeten.

Löpande Redovisning

Vi bokför samtliga affärshändelser, alla försäljningar, kostnader och inbetalningar i verksamheten, i kronologisk ordning. Vi kan också ombesörja kontroll att verifikationer på alla affärshändelser kommer in.

Löne- hantering

Lönehantering är ett stort och viktigt område med många lagar och regler. Lön är också den enskilt största utgiftsposten för många företag, och en mycket viktig faktor för de anställda. Vi ombesörjer alla delar inom lönehantering.

HR & Personalfrågor

Vi fungerar som support vad gäller hur ert företag arbetar med personal för att främja organisationen, exempelvis med rekrytering, lönesättning, kompetensutveckling och personalvård.

Koncern- redovisning

I princip alla moderföretag som omfattas av ska göra en koncernredovisning. Vi ombesörjer alla moment i arbetet.

Bokslut

Ett årsbokslut ska visa hur det gått för företaget under året och hur situationen ser ut vid räkenskapsårets utgång. Vi ombesörjer allt vad gäller bokslut.

Testimonials

Vad kunderna säger

”Leveranssäker”

”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam eu ante eu lectus ornare porta.”

Adam Lichtneckert

”Hittar alltid en lösning”

”Nunc molestie eros nec eros auctor, a dapibus diam iaculis. Aliquam erat volutpat. ”

Lars Odbjer

”Problem? Inga problem.”

”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam eu ante eu lectus ornare porta.”

Ingrid Hellgren Sjöberg

”Det bara fungerar”

”Nunc molestie eros nec eros auctor, a dapibus diam iaculis. Aliquam erat volutpat.”

Susann Linde

More Control AB

TINA ISACSSON
Birkagatan 45 C
416 56 Göteborg

KONTAKT
E-post: tina@morecontrol.se
Tel: +46 705423420

ORGANISATIONSNUMMER
559001-7959